GENLEC

I snart 40 år har Genelec satt en standard för hur neutralt ljud ska låta
i inspelningsstudior och i broadcast-sammanhang i hela världen. Genelec
var pionjärer för konceptet med aktiva högtalare, där man använder
integrerade effektförstärkare och aktiva delningsfilter för att skapa ett
ljud som är både korrekt, kraftfullt och har låga distorsionsvärden.

I alla Genelec system har varje högtalarelement sitt eget anpassade
slutsteg och ett exakt elektroniskt delningsfilter. Utöver att separata
slutsteg blir överflödiga blir den sammanlagda effekten av detta att man
får prestanda som inte bara är bättre rent ljudmässigt, utan man får även
ett pålitligare system. Tillsammans med många andra banbrytande
uppfinningar gör detta Genelec till det självklara valet när det gäller
både i hemmiljö och offentlig miljö där höga krav ställs.

genelec.se